Hem | Vård & Handläggare

Vår målgrupp

Diagnoser


Många av våra klienter har ett trassligt förflutet och lider av komplexa beteendestörningar och samsjuklighet. Därmed spänner vår erfarenhet över en mängd olika diagnoser. Det är dock viktigt att betona att vårt arbete aldrig utgår strikt från en diagnos. Vår arbete startar alltid med en insiktsprocess där vi lär känna klienten och kartlägger hans eller hennes unika förutsättningar. Diagnoser som är vanliga bland våra klienter:
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • Aspergers syndrom
 • Autism
 • ADHD
 • Tourettes syndrom
 • Personlighets- och beteendestörning
 • Impulskontrollstörning 
 • Självskadebeteende
 • Affektiv störning
 • Bipolär sjukdom
 • Depression
 • Lindrig till måttlig utvecklingsstörning
 • Psykoser

Från hela Sverige

Långt till inagården? Inga problem. Vi hjälper dig med transporter, logistik och praktiska bestyr. Vi hämtar och skjutsar eller kommer till dig om det behövs. Våra klienter kommer från hela Sverige och hittills har avstånden aldrig varit ett problem. Snarare tvärtom. Många av våra klienter har haft en stor fördel av att tvingas bryta med gamla sociala nätverk som varit destruktiva på ett eller annat vis. Här har de sedan fått en verklig chans till nystart och utveckling på flera plan.
Vid mer omfattande vårdplaneringsmöten eller besök av anhöriga finns även gästbostäder att tillgå på nära avstånd