LSS

Inagården bedriver gruppbostad inom LSS. Här finns personal tillgänglig dygnet runt för att erbjuda stöd och för att tillsammans arbeta för att främja jämlikhet i levnadsvillkor.

LSS

LSS är en rättighetslagstiftning. LSS står för lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Syftet är att garantera personer med varaktiga funktionshinder möjlighet att erbjudas goda levnadsvillkor, målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 
​​​​​​​
På Inagårdens LSS arbetar vi med hög personaltäthet, nära ledarskap och tillgång till specialistkompetens. Vi arbetar med hög personaltäthet för att kunna upprätthålla en god kontinuitet under dygnet och bemannar upp vid kort- eller långvariga behov. Vi har ett nära ledarskap med en hög närvaro av föreståndare och verksamhetschef för att tillsammans med våra medarbetare skapa bästa förutsättningar för att de som vistas hos oss ska nå sina mål.

​​​​​​​Vi har tillgång till specialistkompetens genom samarbete med psykiatriker, psykolog och terapeut.

På Inagårdens LSS arbetar undersköterskor, socialpedagoger, sjuksköterskor, beteendevetare och socionomer. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom LSS-området.

Läs mer om vår LSS-gruppbostad