Inagården Tärnsjö LSS

Boendet

Inagårdens verksamhet startades år 1998 och då i samhället Tärnsjö i Uppland. Inagården Tärnsjö LSS är en gruppbostad med 4 platser samt daglig verksamhet. 
​​​​​​​
Gruppbostaden ligger placerat centralt i samhället med närhet till affär, postombud, frisör, restauranger samt kommunikationer till större samhällen. I närheten finns sköna grönområden, naturreservat och badplats.
​​​​​​​
I gruppbostaden bor du själv i egen lägenhet i anslutning till gemensamma utrymmen. Lägenheten kan du möblera fritt, eller så erbjuds du en basutrustad lägenhet om du saknar egna möbler. I bostaden finns badrum, pentry samt kombinerat all- och sovrum. Möjlighet till WiFi samt TV-utbud finns.
​​​​​​​På gruppbostaden erbjuds gemensamma måltider, frukost, lunch och middag, alla dagar för den som önskar. Personal finns tillgänglig dygnet runt alla dagar om året. På boendet erbjuds individuellt anpassat stöd utifrån dina behov och önskemål.

Personalen är alltid närvarande i verksamheten och finns tillgänglig för att stötta dig utifrån dina önskemål och intressen. Du kommer att tilldelas en kontaktperson på boendet, som stöttar och planerar dina insatser tillsammans med dig. Vidare så upprättas en genomförandeplan tillsammans, som kommer att ligga till grund för dina insatser och hur ditt stöd ska se ut på boendet. Kontaktpersonen kommer även att stötta dig i kontakter med exempelvis myndigheter, sjukvård eller andra, för dig,  viktiga kontakter. Varje månad hålls husmöten där du och dina grannar får möjlighet att uttrycka önskemål och påverka ert boende på olika sätt.

Metoder och arbetssätt

På Inagården arbetar vi utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt och erbjuder ett individuellt anpassat stöd till varje brukare. Vi använder oss av metoder som AKK, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande i vårt arbete för att skapa ökade förutsättningar för delaktighet och ökad självständighet.

Sjuksköterska finns regelbundet på plats i boendet och finns tillgänglig för att stötta brukaren i medicinska frågor. Vi har hög personaltäthet för att kunna uppfylla målet, och garantera våra brukare goda levnadsvillkor.
Vi erbjuder daglig sysselsättning och olika aktiviteter på boendet. Detta planeras tillsammans utifrån brukarens önskemål och intressen.

Tillstånd

Inagården Tärnsjö LSS har tillstånd från IVO (inspektionen för vård och omsorg) att bedriva bostad med särskild service för vuxna i form av gruppbostad, enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), i Tärnsjö, Uppland.

Vi har tillstånd för personkrets 1, 2 och 3 enligt 1 § LSS.