Hem | Om Inagården

Om Inagården

Kort om oss


Inagården är ett behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar. Här ser vi till människor som samhället helst vill blunda för och vi hjälper dem till en framtid utan kaos. Våra boende har ofta ett trassligt förflutet och många lider av både psykisk sjukdom och funktionshinder eller hjärnskador. Målsättningen med vårt arbete är att våra boende skall kunna leva ett liv som är så normalt, självständigt och innehållsrikt som möjligt. 

Mot alla odds. Det kanske mest unika med Inagården är alla de solskenshistorier vi kan berätta om våra boende. Människor som utvecklats mot alla odds och hittat vägen till ett fungerande liv. Bland annat har det visat sig att de boende som har en utagerande problematik har ett minskat antal aggressionsutbrott under sin tid på Inagården. Det kan vara precis den skillnad som krävs för att möjliggöra en flytt till ett eget boende i hemkommunen.

Har du frågor angående Boende & Anhöriga?

Fredrik Hannula
Verksamhetschef
026-456 19 42
Fredrik.hannula@inagarden.se
​​​​​​​Älvkarleö
Alexander Vidén
Verksamhetschef
Nummer kommer inom kort​​​​​​​
alexander.viden@inagarden.se
​​​​​​​Tärnsjö