Om Inagården

Inagården är ett omsorgsföretag för personer som är i behov av kvalificerad omvårdnad eller behandling. Vi har lång erfarenhet av att erbjuda individanpassade helhetslösningar med boende och daglig verksamhet eller daglig sysselsättning.