Inagården Älvkarleby HVB

Verksamheten

Inagården Älvkarleby HVB har bedrivits sedan 2010 då vi flyttade in i våra för oss specialdesignade lokaler. Verksamheten är uppbyggd utifrån fyra avdelningar, tre stycken i stora huset samt en i vårt satellitboende några kilometer bort. I stora huset ryms 18 platser fördelat på 3 huskroppar, även refererade till som avdelningar. På varje avdelning finns sex boenderum, ett gemensamt vardags – och matrum samt gemensamt kök. Varje boenderum har som utgångspunkt eget kök samt eget badrum.

Individuella lösningar, om någon eller några delar behöver tas bort, går att få till om exempelvis kök är en trigger. Vår utgångspunkt är att vi anpassar förutsättningarna kring de människor som bor hos oss. 
​​​​​​​På verksamheten finns tillgång till en verkstad där de boende hos oss tillsammans med personal har möjlighet att skapa/verka utifrån sin egen förmåga. Vi har även stora grönområden runt huset med relativt nära tillgång till tågstation och Dalälven med bad områden samt goda fiskemöjligheter. Vid parkeringen möts du av getterna Liv och Tyra som nyfiket hälsar dig välkommen till Inagården!

Metoder och arbetssätt

Verksamheten utgår från ett relationellt förhållningssätt där grunden är att vi vet att för att kunna bedriva ett gott behandlingsarbete behöver relationen vara i fokus. I vår dagliga sysselsättning utgår vi från ett miljöterapeutiskt behandlingsarbete där vi tränar i att möta andra människor och oss själva för att i olika situationer finna andra strategier än de som i dagsläget inte är fruktbaraGemensamt för all miljöterapi är att man använder den fysiska och sociala miljön i vardagen för att främja en positiv utveckling.Tydliggörande pedagogik och AKK

Grunden i vårt arbete är tydliggörande pedagogik som innebär att vi tydligt förklarar och utformar miljöer, aktiviteter och vardagsmoment på det ”språk” som passar den enskilde personen bäst. Genom detta tillfredsställer vi behovet av en förutsägbar, tydlig och strukturerad verklighet som ofta är extra stort hos till exempel en person med autism. 
​​​​​Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett stöd för personer som har svårt att förstå eller använda tal. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester finns specifika AKK-former som tecken (med händerna), bilder, symboler och ord. Behov av AKK finns nästan i alla grupper med funktionsnedsättningar men med olika nivåer av stöd. AKK är inte bara till för den som har en funktionsnedsättning, utan också för omgivningen. 

Djur

Vi använder också djur som en del av behandlingsarbetet vid Inagården Älvkarleby. Här har vi getterna Liv och Tyra som bor i sin hage och hus bakom vårt garage/verkstad. Dom har under de senaste åren fått en hel del boende hos oss att känna sig värdefulla genom sina många promenader runtom på gården samt som en del av gårdsgruppens dagliga sysselsättning där vi röjer sly, fyller på hö och halm samt ser till att deras hus är i bra skick. Det är inte helt ovanligt att våra medarbetare har med sig någon av sina egna hundar till verksamheten, där vi också har en hundgård på gården. 

Ett Självständigt Liv (ESL)

Genom vårt arbete med ESL får de boende hos oss ökade kunskaper om sina psykiska funktionsnedsättningar, samt färdigheter inom olika livsområden, och ger dem på så sätt ökade möjligheter till ett mer självständigt liv.


Lågaffektivt bemötande

Genom att i våra grundläggande interaktioner med de placerade på Inagården utgå från det lågaffektiva bemötandet skapar vi och bibehåller en lugn och trygg situation. Att stå kvar i utmanande beteenden tillsammans med individen gör att vi bygger relation samtidigt som vi tillsammans arbetar för att identifiera, hantera och stödja personen när dess triggers blir ohanterbara.
Genom detta reflektiva arbetssätt kan vi hantera: triggers, eskalering, akut kris (utåtagerande), återhämtning och slutligen skapa ett gemensamt post-kris samtal.

På Inagården har vi en lång erfarenhet av att kunna stå kvar i den akuta krisen som skapas om vi inte lyckas bryta den uppåtgående affektkurvan  som många gånger kan leda till en akut kris. Genom att respektera individens personliga sfär samt inge ett intryck av lugn vet vi att den akuta situationen relativt snabbt kommer avta och att vi då kan skapa tid för återhämtning och slutligen kunna erbjuda post-kris samtal.​​​​​​​

Målgrupp

Vid Inagården Älvkarleby HVB bedrivs vård och behandlingsverksamhet dygnet runt med ständig tillgång till personal som stöttar våra boende med allehanda livsuppgifter.
​​​​​​​
Inom Inagården koncernen har vi sedan 1998 arbetat med en målgrupp som innefattar högt vårdkrävande individer där det är vanligt att följande utmanande beteenden och funktionsnedsättningar kan finnas med:
 • Aggressivitet
 • Autismspektrumstörning
 • ADHD
 • Tourettes syndrom
 • Personlighets- och beteendestörningar
 • ​​​​​​​Impulskontrollstörning
 • Självskadebeteende
 • Affektiv störning
 • Bipolär sjukdom
 • Depression
 • Lindrig till måttlig utvecklingsstörning
 • Psykoser och psykosliknande tillstånd
”Verksamhetens målformulering är att varje person ska finna sin vardagsnormalitet som fungerar och ger ett gott liv och att varje persons framtid ska bli hållbar”.

Tillstånd

Inagården Älvkarleby har tillstånd från IVO (inspektionen för vård och omsorg) att bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1, socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

För att få bo i verksamheten krävs det enligt vår tillståndsformulering att följande uppfylls: Män och kvinnor från 18 år med en lindrig till måttlig utvecklingsstörning med tillägg av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.