Hem | Placeringsförfrågan

Placeringsförfrågan

Vill du placera hos oss eller bara veta mer?
Ring placeringskoordinatorn på 026–456 19 56.
Inagårdens placeringsrutin garanterar att en blivande placering får rätt insatser och att klienten möts av både rätt kunskap och rätt bemötande. En placering börjar alltid med en förfrågan där vi kontrollerar klientens problematik mot vårt tillstånd, här tar vi även upp klientens behov och ev. vårduppdrag. Vi sätter ett stort värde av att besöka den tilltänktaklienten så fort som möjligt. Vi gör alltid ett eller två besök där klienten är placerad, detta för att göra en mer personlig kartläggning av klientens behov och resurser. Vi ombesörjer alla transporter så att inflyttning kan ske så smidigt som möjligt.