HVB

Inagården har totalt 36 HVB-platser fördelade på två enheter. På våra HVB-hem erbjuder vi en individanpassad helhetslösning, med målsättningen att tillsammans arbeta för utveckling och ökad självständighet.

HVB - hem för vård eller boende

HVB är en helhetslösning för vård, behandling och boende. HVB kan i vardagligt tal också kallas för behandlingshem. Inagården har lång erfarenhet av att bedriva HVB där vi erbjuder stöd, omvårdnad och behandling för personer med ett komplext omvårdnadsbehov. Utgångspunkten är alltid individens förutsättningar och individuella behov. 
​​​​​​​
Gemensamt för våra HVB-verksamheter är hög personaltäthet, nära ledarskap, hög symptomtolerans och tillgång till specialistkompetens. Vi arbetar med hög personaltäthet för att kunna upprätthålla en god kontinuitet under dygnet och bemannar upp vid kort- eller långvariga behov. Vi har ett nära ledarskap på våra HVB-hem med en hög närvaro av föreståndare, verksamhetschef samt arbetsledare för att tillsammans med våra medarbetare skapa bästa förutsättningar för att de som vistas hos oss ska nå sina mål.

​​​​​​​Vi har tillgång till specialistkompetens genom samarbete med psykiatriker, psykolog och terapeut. 

Vi har en hög symptomtolerans för att bemöta utmanande beteenden och emotionella svårigheter lågaffektivt, där vi i utmanande situationer står kvar och håller ut, alltid med intakt relation som följd.

På Inagårdens HVB-hem arbetar specialistundersköterskor inom psykiatri, behandlingspedagoger, socialpedagoger, sjuksköterskor, beteendevetare och socionomer. Våra medarbetare har lång erfarenhet och har en bred kompetens inom olika relevanta metoder och förhållningssätt. 

Läs mer om våra HVB-hem