Nämnvärt

Inagården är ett behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar. Här ser vi till människor som samhället helst vill blunda för och vi hjälper dem till en framtid utan kaos.

En handläggare berättar


Inagården är ett behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar.
​​​​​​​
Läs mer →

Att bo på Inagården ​​​​​​​​​​​​​​


Inagården är ett behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar.
​​​​​​​
Läs mer →

Boendeberättelser ​​​​​​​


Inagården är ett behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar.
​​​​​​​
Läs mer →

Bli placerad på Inagården ​​​​​​​​​​​​​​


Inagården är ett behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar.
​​​​​​​
Läs mer →

En mammas berättelse ​​​​​​​


Inagården är ett behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar.
​​​​​​​
Läs mer →