Hem | Om Inagården | Inagårdsmodellen

Utslussning

Minimera riskerna. Så snart vi anser att en klient uppnått sina utvecklingsmål påbörjas planering och förberedelser för en lyckad utslussning. Våra klienter kommer från olika kommuner runt om i landet och det allra vanligaste scenariot är att man flyttar tillbaka till sin hemkommun i samband med utslussningen. Merparten av våra klienter är sköra i sina nyvunna framsteg och riskerna för att misslyckas med en utslussning är många. Till exempel återvänder många till gamla destruktiva sociala sammanhang och risken är då stor att återfalla i missbruk och kriminalitet. Därför är det oerhört viktigt att utslussningen får ta den tid som krävs och att nödvändiga förutsättningar i vård och boende tillgodoses.

Tydliga krav. Här stöttar vi våra klienters hemkommuner i arbetet med att hitta en lämplig boendeform som uppfyller alla de krav som vi listat för klienten. Kravlistan omfattar allt ifrån sociala sammanhang, dagliga aktiviteter och fritidsintressen till konkreta krav på medicinering, vård och omsorg.

Trygg övergång. När det slutgiltigt är dags för utslussning erbjuder vi utbildning och praktisk handledning av den nya personalen, på plats i det nya boendet. Vi säkerställer även att den nya personalen träffar klienten vid ett antal tillfällen på inagården – allt för att de successivt skall lära känna varandra och att klienten känner sig trygg i den förändring som sker.