Hem | Om Inagården | Inagårdsmodellen

Normalisering

Den lilla gruppens princip. I den här fasen ligger vårt främsta fokus på habilitering. Merparten av våra klienter saknar en normal uppväxt och behöver lära sig mycket av det som ingår i ett normalt vardagsliv. Det kan handla om allt ifrån hygienvanor eller att knyta sina skor, till sociala koder som hur vi umgås och hur vi talar till varandra. I den här fasen kan strukturen vidgas något och klienten deltar fullt ut i meningsfull daglig verksamhet. Genomgående arbetar vi enligt den lilla gruppens princip som gör att alla får utrymme att känna sig sedda och hörda. Den bidrar också till att klienter med svåra funktionshinder kan delta i dialog och samspel med andra människor på sina egna villkor.

Medlevandeskap. För att lyckas med habiliteringen krävs ett medlevandeskap från personalen. I det kan tillit, kontinuitet, tillgänglighet och kompetens ge klienten trygghet och direkt återkoppling för en positiv utveckling. I praktiken innebär det att vår personal arbetar hela dygn i skift, och på så vis undviker vi att utsätta våra klienter för täta uppbrott och den risk för otrygghet som kan komma med ny personal för natten. Eventuella konflikter som uppstått under dagen ges tid att lösas med alla som varit involverade.

Fritidsplanering. En annan nyckelprocess är den fritidsplanering som sker tillsammans med klienterna. Många psykiskt funktionshindrade saknar normala fritidsintressen och för det stora flertalet utgör detta ett problem. I vår fritidsplanering kan klienten i lugn och ro skaffa sig en översikt av de fritidsaktiviteter som anordnas och känna sig trygg i att han eller hon kan delta på sina egna villkor.