Hem | Om Inagården | Inagårdsmodellen

Insikt

I denna första introduktionsfas startar vi med att lära känna och kartlägga klientens behov och förutsättningar. Tillsammans med klienten och ansvariga inom hemkommunen fastställer vi en vårdplan med en tydlig målsättning för klientens utveckling. I den här fasen lägger vi grunden för en trovärdig relation och ett välfungerande samspel med klienten. En tydlig, och till en början snäv, struktur skapar trygghet, goda sömn och matvanor samt en förbättrad hälsa som sammantaget lägger grunden för fortsatt utveckling.