Hem | Om Inagården | Inagårdsmodellen

Aktivering

Skräddarsydd aktivitetsplan. I den här fasen ligger vårt fokus på att aktivera och utveckla klientens förmågor och intressen på ett djupare plan. Med stöd av vår personal skräddarsys individuella aktivitetsplaner och våra klienter får chansen att fördjupa och praktisera sina kunskaper. Vi lägger stor möda på att hitta dagliga aktiviteter och arbeten som matchar fallenhet och intresse. Strukturen vidgas ytterligare och klienten når en högre grad av självständighet. Antalet och omfattningen av aktiviteter utökas i samma takt och klienten kan successivt ta sig an större utmaningar i vardagslivet.

Träningsboende. Så snart klienten bedöms redo finns möjligheten att flytta in i ett integrerat träningsboende. Det innebär att man har sin egen lägenhet med fullt utrustat kök och badrum, där man så småningom lagar all sin mat och sköter alla inköp och städning själv. Den stora fördelen med den här typen av träningsboende är att utvecklingen kan ske successivt och helt på klientens villkor. I den välkända miljön, med välkända medklienter och personal på tryggt avstånd kan man själv avgöra när man vill umgås eller äta gemensamt med andra. Förändringen behöver därmed inte bli dramatisk och hotar aldrig att stjälpa sköra klienters nyvunna framsteg.