Hem | Om Inagården | Inagårdsmodellen

Inagårdsmodellen

Hur arbetar vi?

För att säkerställa kvalitet och resultat i vårt arbete, har vi utvecklat en modell som bygger på en miljöterapeutisk behandlingsmetod och där utgångspunkten är den enskilda individen.
​​​​​​​Modellen bygger på tre utvecklingsfaser, Insikt, Normalisering och Aktivering samt en avslutande Utslussningsfas, där insatserna varierar något beroende på klientens framsteg. Samtliga faser karaktäriseras av ett antal gemensamma framgångsfaktorer som utgör inagårdsmodellen:
  • ​​​​​​​Daglig aktivitet 
  • Relationer & social träning 
  • Utveckling av intressen & fortbildning 
  • Tydlig struktur, dygnsrytm & hälsa 
  • Hög personaltäthet & adekvat medicinering 
  • Specialistkompetens 
  • Löpande kontakt med hemkommun & anhöriga

Modellens faser