Hem | Boende & Anhöriga

Bli placerad på Inagården

Vill du placera hos oss eller bara veta mer? Ring vår placeringskoordinator på 026-456 19 56
Inagårdens placeringsrutin garanterar att en blivande placering får rätt insatser och att klienten möts avbåde rätt kunskap och rätt bemötande. En placering börjar alltid med en förfrågan där vi kontrollerar klientens problematik mot vårt tillstånd, här tar vi även upp klientens behov och ev. vårduppdrag. Vi sätter ett stort värde av att besöka den tilltänkta klienten så fort som möjligt. Vi strävar efter att genomföra ett besök där klienten är placerad, detta för att göra en mer personlig kartläggning av klientens behov och resurser. Vi ombesörjer alla transporter så att inflyttning kan ske så smidigt som möjligt.